Návrh VZN o o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od 1.1.2021 – zverejnenie

Vyvesené
29. nov 2020
Upravené
30. nov 2020
Kategória