Domov / Terénna sociálna práca

Terénna sociálna práca

V obci Čečehov bol 1. júna 2014 zahájený projekt terénnej sociálnej práce na roky 2014 – 2015.

Terénny sociálny pracovník: PhDr. Pavol Čeklovský

Miesto výkonu činnosti: OcÚ Čečehov

Tel.č.: 0902928860 alebo 056/6490201

Email: ts_cecechov@yahoo.com alebo cecehov@cecehov.sk

Zverejnené 8. decembra 2019.
Bez úpravy.