Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Martin Lehotay

zástupca strarostu obce

Rastislav Terezka

Miloslav Gamec

Katarína Bocanová

Branislav Hreňo

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 15. decembra 2019.