Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Martin Lehotay

zástupca strarostu obce

Rastislav Terezka

Miloslav Gamec

Katarína Bocanová

Branislav Hreňo