Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva 17-2022 – Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom

ID: Z-17-2022 – Slovak Telekom

480,00 €

23.5.2022

Začiatok účinnosti 24.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.5.2022

Suma s DPH 480,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35 763 469

Prílohy

Zmluva 16-2022 – Dodatok č. 2/2022 – v oblasti nakladania služieb s odpadmi – komunálny odpad – zmena počtu odoberaných nádob

ID: Z-16-2022 – Fúra s.r.o.

20 691,84 €

13.5.2022

Začiatok účinnosti 1.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.5.2022

Suma s DPH 20 691,84 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Fúra s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Z 29-2021, FÚRA s.r.o. dodatok č. 1/2022

Zmluva 15-2022

ID: Z-15-2022-ČP – Obec Čečehov

200,00 €

29.4.2022

Začiatok účinnosti 21.4.2022

Koniec účinnosti 30.4.2022

Dátum podpísania 21.4.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Občianske združenie Medzi riekami

Objednávateľ - Sídlo Zemplínska Široká 304, 072 13 Zemplínska Široká

Objednávateľ - IČO 42108811

Dodávateľ Obec Čečehov

Dodávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Dodávateľ - IČO 00325104

Prílohy

Zmluva 14-2022

ID: Z-14-2022-N – Obec Čečehov

20,00 €

28.4.2022

Začiatok účinnosti 29.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.4.2022

Suma s DPH 20,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Gabriela Gonosová

Dodávateľ Obec Čečehov

Dodávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Dodávateľ - IČO 00325104

Prílohy

Zmluva 13-2022

ID: Z-13-2022 – Obec Zemplínska Široká

40,00 €

20.4.2022

Začiatok účinnosti 14.4.2022

Koniec účinnosti 30.4.2022

Dátum podpísania 13.4.2022

Suma s DPH 40,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Obec Zemplínska Široká

Dodávateľ - Sídlo Zemplínska Široká, 072 13 Zemplínska Široká

Dodávateľ - IČO 00326071

Prílohy

Zmluva 12-2022

ID: Z-12-2022 – Obec Iňačovce

40,00 €

20.4.2022

Začiatok účinnosti 21.4.2022

Koniec účinnosti 30.4.2022

Dátum podpísania 20.4.2022

Suma s DPH 40,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Obec Iňačovce

Dodávateľ - Sídlo Iňačovce, 072 11 Iňačovce

Dodávateľ - IČO 00325236

Prílohy

Zmluva 11-2022

ID: Z-11-2022 – Obec Jastrabie pri Michalovciach

40,00 €

20.4.2022

Začiatok účinnosti 20.4.2022

Koniec účinnosti 24.4.2022

Dátum podpísania 19.4.2022

Suma s DPH 40,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Obec Jastrabie pri Michalovciach

Dodávateľ - Sídlo Jastrabie pri Michalovciach, 072 11 Jastrabie pri Michalovciach

Dodávateľ - IČO 00325252

Prílohy

Zmluva 10-2022

ID: Z-10-2022 – Stafer s.r.o.

100,00 €

20.4.2022

Začiatok účinnosti 20.4.2022

Koniec účinnosti 24.4.2022

Dátum podpísania 19.4.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Stafer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Priemyselná 7, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 36195715

Prílohy

Zmluva 9-2022

ID: Z-9-2022 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

1 828,08 €

29.3.2022

Začiatok účinnosti 30.3.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 29.3.2022

Suma s DPH 1 828,08 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Dodávateľ - Sídlo BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 45 736 359

Prílohy

Zmluva 8-2022 (Dodatok č. 1 k Z-52/2019)

ID: Z-8-2022 – Alphabet partner s.r.o.

3,60 €

29.3.2022

Začiatok účinnosti 30.3.2022

Koniec účinnosti 11.12.2024

Dátum podpísania 8.3.2022

Suma s DPH 3,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52 436 411

Prílohy

Popis

Dodatok č.1
k Zmluve o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb
uzatvorenej dňa 11.12.2019 č. 52/2019 odkaz: http://archiv.cecehov.sk/getattachment/c53cc6de-2cb6-4c29-bbb2-0dbb60686022/52-2019.html

Zmluva 6-2022

ID: Z-6-2022 – Pomoc psíkom na východnom Slovensku

1 440,00 €

29.3.2022

Začiatok účinnosti 30.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.3.2022

Suma s DPH 1 440,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie

Dodávateľ - Sídlo Jána Erdélyiho 595/41,, 079 01 Veľké Kapušany

Dodávateľ - IČO 42407001

Prílohy

Zmluva 7-2022 – darovacia

ID: Z-7-2022 – Agrospol s.r.o. Michalovce

700,00 €

13.3.2022

Začiatok účinnosti 14.3.2022

Koniec účinnosti 24.4.2022

Dátum podpísania 11.3.2022

Suma s DPH 700,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Agrospol s.r.o. Michalovce

Dodávateľ - Sídlo Čečehov 150, 072 11 Čečehov

Dodávateľ - IČO 31675131

Prílohy