Pozemkové úpravy Čečehov – Verejná vyhláška – Zverejnenie návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu Pozemkových úprav Čečehov

Zverejnené
21. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. septembra 2022 − 6. októbra 2022
Kategória

Prílohy