Pozemkové úpravy Čečehov – Návrh zásad umiestenia nových pozemkov v obvode projektu PÚ Čečehov

Zverejnené
12. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. júla 2022 − 29. júla 2022
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty