Návrh – VZN č. 1/2022 Dodatok č. 1 – VZN 2/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 15. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: DOD 1 - VZN 2/2018

Prílohy

Súvisiace dokumenty