Režimové opatrenie HH SR pri ohrození verejného zdravia