Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Čečehov.

Pozemkové úpravy Čečehov – aktuality

na úradnej tabuli webového sídla obce boli 12.7.2022 zverejnené: Verejná vyhláška – pozvánka na individuálne prerokovanie návrhov Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov – písomná a grafická časť

OZNAM-zájazd na termálne kúpaliská v Sárospataku.

Obec Čečehov organizuje dňa 24.7.2022 (nedeľa) zájazd na termálne kúpaliská v Sárospataku ( Maďarsko). Autobus bude čakať na parkovisku pri kostole od 07-7 30 hod.. Prihlásiť sa môžete do 21.7.2022 na OcÚ v Čečehove, na tel. čísle 0917945970 alebo mailom na cecehov@cecehov.sk .

Oznam – dovolenka.

Oznamujem občanom, že 4.7.2022 je na OcÚ v Čečehove úsek odborného referenta a úsek TSP  zatvorený z dôvodu plánovanej dovolenky. Súrne prípady volať na tel. číslo: 0917 945970,0904928860

Oznam – dovolenka

Oznamujem občanom, že 1.7.2022(piatok) je na OcÚ úsek odborného referenta   v  Čečehove    zatvorený z dôvodu plánovanej dovolenky. Súrne prípady volať na tel. číslo: 0917 945970,0904928860

Pozvánka na OZ v Čečehove

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm..A/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           zasadnutie členov Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov dňa 22.6. 2022 o 16 30 hod. / streda/ v zasadačke OcÚ  v Čečehove . Program: Otvorenie , určenie zapisovateľa… Čítať viac

Voľby 2022 do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov.

Všetky informácie o voľbách do orgánov samosprávnych krajov nájdete na odkaze: https://cecehov.sk/dokumenty/rozne/komunalne-volby/ Všetky informácie o voľbách do orgánov samosprávy obcí nájdete na odkaze: https://cecehov.sk/dokumenty/rozne/volby-do-vuc/

Oznam – dovolenka

Oznamujem občanom,  že   dňa 10.6.2022   je  OcÚ   v Čečehove úsek odb. referenta  a úsek TSP zatvorený z dôvodu plánovanej dovolenky.     Súrne prípady volať na tel. číslo: 0917 945970,0904928860

Vakcinácia psov a mačiek

Dňa 11.6.2022 ( sobotu ) bude v našej obci od 9:00 -9:30 vykonaná vakcinácia psov a mačiek. Cena očkovania proti besnote je 9 €.  Cena kompletného očkovania (proti psinke,parvoviróze, leptospiróze, hepatitíde a besnote ) je 20 €. Výjazd v rámci očkovania k Vám domov bude spoplatnený v cene 2 € / domácnosť. Každý pes musi byť čipovaný, čipovanie bude k dispozicií… Čítať viac

OZNAM- pravidelná kontrola a čistenie komínov.

Oznamujeme občanom, že dňa 8.6.2022 od 07 00 hod. bude v našej obci kominárska firma vykonávať pravidelnú kontrolu a čistenie komínov. Upozorňujeme občanov, že podľa vyhlášky č. 401 z roku 2017 sa minimálne raz za 12 mesiacov majú kontrolovať- čistiť komíny. V prípade poistnej udalosti pri požiari aj poisťovne vyžadujú doklad od kominára. Cena kontroly… Čítať viac