Opätovné testovanie v obci Čečehov

Kategória  

Opätovné testovanie

na odbernom mieste Kultúrny dom v Čečehove  sa uskutoční dňa 08.11.2020 (nedeľa) v čase od 08:00 do 20:00 hod.na základe nasledovného harmonogramu činnosti na odbernom mieste: 

08.00 – 12.00       Vykonávanie odberov na odbernom mieste

12.00 – 12.45     Prestávka na obed

12.45 – 17.00       Vykonávanie odberov na odbernom mieste

17.00 – 17.30      Prestávka na večeru

17.30 – 20.00       Vykonávanie odberov na odbernom mieste

Samotné testovanie bude prebiehať tak, že osoba sa dostaví na miesto testovania, kde sa spracujú administratívne záležitosti. Prejde na odberné miesto, kde mu zdravotníci urobia výter z nosohltana. Po odobratí vzorky osoba prejde do vyhradeného, vydezinfikovaného priestoru, kde počká na výsledok, ktorý bude k dispozícií cca o 15 až 30 minút.  

Osoba v prípade pozitívneho výsledku odchádza z odberného miesta do 10 – dňovej karantény.

Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania. Je potrebné, aby mal so sebou kartičku poistenca.  

Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia SR vo veku od 10 do 65 rokov veku. Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami – respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a pod., ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom. Tieto osoby bez certifikátu  o testovaní sú povinní zotrvať v domácej karanténe.

Kvôli testovaniu nie je nutné sa vracať na miesto trvalého pobytu, pretože testovanie bude umožnené všetkým obyvateľom na najbližšom odberovom mieste, avšak podľa odporúčania by občania mali aby  prioritne využívať odberné miesto zriadené v obci, kde majú trvalý pobyt.

Zverejnené 5. novembra 2020.
Bez úpravy.