Nové informácie UVZ SR v súvislosti s epidémiou COVID 19

Kategória

Pre informácie kliknite na odkaz: Aktuálna epidemiologická situácia 30.11.2020 (uvzsr.sk)

Zverejnené 21. mája 2021.
Bez úpravy .