Zákazka (§117) – Rekonštrukcia chodníkov !!! POZOR zmena podmienok

Kategória

Zmenu podmienok, ktoré sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk k predmetu zákazky “ Rekonštrukcia chodníkov“ nájdete kliknutím na nižšie uvedený link:

Zákazka (§117) – Rekonštrukcia chodníkov !!! POZOR zmena podmienok

Zverejnené 25. mája 2021.
Bez úpravy .