Obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 27. januára 2021 do 2. februára 2021

Kategória

Vážení obyvatelia,

na základe uznesenia vlády SR č. 30 zo dňa 17.1.2021 platí v SR zákaz vychádzania od 27. januára do 7. februára 2021. V uznesení sú uvedené výnimky zo zákazu, a to v rámci okresov, osôb a činností. Pre lepšiu orientáciu Vám prinášame spracované výnimky z obmedzenia slobody pohybu a pobytu od 27. januára do 2. februára 2021. Neskôr, podľa výsledkov testovania v dňoch 18. – 26. 1.2021, Vám prinesieme aktuálne informácie o ďalšom postupe zákazu vychádzania s ohľadom na výsledky testovania nášho okresu.

Úplné znenie uznesenia vlády SR č. 30 nájdete kliknutím na odkaz:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/8/

Zverejnené 20. januára 2021.
Bez úpravy .