Návrh PHRSR 2022-2030 na pripomienkovanie

bližšie informácie nájdete na úradnej tabuli v časti samospráva

Zverejnené 11. apríla 2022.
Bez úpravy .