Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Čečehov.

Verejná zbierka.

Na základe Uznesenia č. 96/ 2021 vyhlasuje obec Čečehov verejnú zbierku pre akciu „110. výročie sochy Ježiša Krista a odhalenie pamätnej tabule rodákovi dekanovi Michalovi Butkovskému“ v termíne 1.5.-11.6.2021. Záujemcovia, ktorí chcú podporiť túto zbierku, môžu prispievať na č. účtu SK56 5600 0000 0042 6429 3001 alebo priamo do obecnej pokladnice na Obecnom úrade v… Čítať viac

Mobilná očkovacia služba

Vážený pán starosta, na základe poverenia Ministerstva zdravotníctva SR boli samosprávne kraje splnomocnené zabezpečiť v spolupráci s mestami a obcami koordináciu očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov. Po úspešnom zriadení veľkokapacitného očkovacieho centra v meste Košice, v meste Michalovce a v meste Spišská Nová Ves, Košický samosprávny kraj chce túto službu priblížiť čo najväčšiemu počtu svojich obyvateľov aj prostredníctvom mobilnej… Čítať viac

SODB 2021 – nové informácie

Vážení obyvatelia, v období od 3.5.2021 do 13.6.2021 bude prebiehať sčítanie obyvateľov v rámci SODB 2021, ktorí sa z nejakého dôvodu nemohli alebo nevedeli sčítať v riadnom termíne. Toto sčítanie bude v obci Čečehov prebiehať s pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste alebo na základe požiadavky obyvateľa priamo v domácnosti s pomocou mobilného asistenta. Bližšie… Čítať viac

JPÚ Čečehov

Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode nájdete kliknutím na: https://cecehov.sk/uradna-tabula/nezaradene/navrh-zasad-na-umiestnenie-novych-pozemkov-v-obvode-jpu-cecehov/

Dotazník

V nadväznosti na zapojenie obce Čečehov do UMR MFO Michalovce by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie prvého dotazníka za účelom zistenia Vášho záujmu o vybudovanie cyklotrás vo Vašej obci a z obce do jadrového mesta Michalovce. Plánovaná cyklo-sieť bude vybudovaná v duchu „Do práce na bicykli“, teda na presun ľudí za prácou, samozrejmosťou je využívanie na rekreáciu a šport. Mesto… Čítať viac

Zber použitých jedlých olejov

Dňa 19.3.2021 bude v našej obci vykonaný zber použitého jedlého oleja. Olej nech je uložený v PET fľašiach a doneste ho na dvor OcÚ v Čečehove ráno do 06 30 hod..