Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Čečehov.

Pozvánka na ustanovujúce OZ.

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m                                                                                                                                                                                                                                                                     ustanovujúce zasadnutie  Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov dňa 25.11. 2022 o 16 00 hod. / piatok/ v malej miestnosti KD  v Čečehove . Program: Otvorenie , určenie zapisovateľa a overovateľov… Čítať viac

Oznam.

Oznamujem občanom, že od dňa 21-23.11.2022  je   OcÚ   v Čečehove zatvorený z dôvodu školenia odborných referentov OcÚ.    Súrne prípady volať na tel. číslo: 0917 945970,0904928860

Pozvánka na OZ

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm..A/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        zasadnutie členov Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov dňa 9.11. 2022 o 16 00 hod. / streda/ v malej miestnosti KD  v Čečehove . Program: Otvorenie ,… Čítať viac

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Vážený občania získajte 14 000 – 19 000 EUR na obnovu staršieho rodinného domu (postaveného pred r. 2013) z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej Republiky. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť domu aspoň o 30 % a to napríklad: zateplením domu výmenou okien/dverí výmenou kotla solárnymi kolektormi fotovoltickými panelmi tepelným čerpadlom a inými V prípade že… Čítať viac

Vývoz nebezpečného odpadu.

Na základe harmonogramu bude dňa 5.10.2022 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu(NO) v čase od 12:15-13:30 hod.. prosím spoluobčanov , že v uvedenom čase môžu priniesť NO na dvor OcÚ v Čečehove, kde bude stať vozidlo a vodič od Vás odpad bezpečne prevezme.

Zoznamy kandidátov pre voľby do OSO 2022

Zoznamy kandidátov na starostu obce a poslancov OZ pre voľby do OSO 2022 nájdete na priloženom linku: https://cecehov.sk/dokumenty/rozne/komunalne-volby/

Pripomienka.

Na základe harmonogramu bude dňa 5.10.2022 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 12:15-13:30 hod. Prosím občanov, že v uvedenom čase môžete priniesť nebezpečný odpad na dvor OcÚ v Čečehove, kde bude stáť aj vozidlo firmy Fúra s.r.o. a vodič odpad bezpečne prevezme.