Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Čečehov.

Pozvánka na OZ.

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 4. písmeno a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m                                                                                                                                                                                                                                                          zasadnutie členov  Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov dňa 25.01. 2023 o 16 15 hod. v zasadačke  OcÚ v Čečehove . Program: Otvorenie, určenie zapisovateľa… Čítať viac

Oznam

Dňa 29.12.2022 sa v areály KD našiel sčasti poškodený mobilný telefón. Kto stratiť telefón nech sa prihlási na OcÚ v Čečehove.

Oznam – dovolenka

Oznamujem občanom, že dňa 22 a 23. 12. 2022 je OcÚ v Čečehove úsek odborného referenta zatvorený z dôvodu čerpania plánovanej dovolenky.

Pozvánka na OZ.

                                                               V Čečehove 08.12.2022                                                  V súlade s ustanovením § 13 ods. 4. písmeno a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m                                                                                                                                                                                                                                                                zasadnutie členov  Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov dňa 15.12. 2022 o 16 15 hod. / štvrtok/ v malej… Čítať viac

Pozvánka na ustanovujúce OZ.

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m                                                                                                                                                                                                                                                                     ustanovujúce zasadnutie  Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov dňa 25.11. 2022 o 16 00 hod. / piatok/ v malej miestnosti KD  v Čečehove . Program: Otvorenie , určenie zapisovateľa a overovateľov… Čítať viac

Oznam.

Oznamujem občanom, že od dňa 21-23.11.2022  je   OcÚ   v Čečehove zatvorený z dôvodu školenia odborných referentov OcÚ.    Súrne prípady volať na tel. číslo: 0917 945970,0904928860

Pozvánka na OZ

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm..A/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        zasadnutie členov Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov dňa 9.11. 2022 o 16 00 hod. / streda/ v malej miestnosti KD  v Čečehove . Program: Otvorenie ,… Čítať viac

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Vážený občania získajte 14 000 – 19 000 EUR na obnovu staršieho rodinného domu (postaveného pred r. 2013) z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej Republiky. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť domu aspoň o 30 % a to napríklad: zateplením domu výmenou okien/dverí výmenou kotla solárnymi kolektormi fotovoltickými panelmi tepelným čerpadlom a inými V prípade že… Čítať viac

Vývoz nebezpečného odpadu.

Na základe harmonogramu bude dňa 5.10.2022 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu(NO) v čase od 12:15-13:30 hod.. prosím spoluobčanov , že v uvedenom čase môžu priniesť NO na dvor OcÚ v Čečehove, kde bude stať vozidlo a vodič od Vás odpad bezpečne prevezme.