100. výročie Sochy Krista Pána

100. výročie Sochy Krista Pána

Zverejnené 7. decembra 2019.
Upravené 8. decembra 2019.